Sub Contractor Elmia

Sub Contractor Elmia

Subcontractor, ELMIA  16-17 november 2017.

Vi ställer inte själva ut då det är så många av våra kunder som
är närvarande. Dock kommer Olle och Magnus att vara på plats
Torsdag och del av Fredagen för att träffa nya som gamla kunder.
Önskar ni att vi träffas på eller runt mässan så kontakta Olle
eller Magnus så sätter vi upp ett möte.