Vår vision

En vision skall vara en dröm att sträva efter. Vi formulerar den på det här sättet.

BoxCo skall vara tillverkningsindustrins förstahandsval vid varje konstruktionstillfälle

Genom att kontinuerligt utbilda våra medarbetare och involvera dem i våra kort- och långsiktiga mål motiverar vi alla i vårt företag att kunna svara på frågor om våra produkter.
På så sätt kan våra kunder alltid räkna med att få ett svar och en service som överstiger deras förväntningar.