Kontaktdon

Kontaktdon

På grund av leveranssvårigheter har Boxco valt att avsluta sin försäljning av Molex (kraftdon)
då leverantören dessvärre inte längre uppfyller Boxco's krav på leveransprecision.