BoxCo logotyp

EX-siren

EX Sirener

Ex Horn och Sirener från WERMA har utvecklats specifikt för användning i explosionsfarliga atmosfärer.

Ex-signalanordningarna är konstruerade för användning i explosiva gas- och ångatmosfärer (zon 1 och 2).

Kategori: EX-siren

Ladda ner produktkatalog


Certifieringar