icon_search_white

GDPR

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN


Hantering av personuppgifter

25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) från EU i kraft .

Den handlar kortfattat om en EU-lag som ska stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter.

Den ersätter Dataskyddsdirektivet från 1995 , samt alla medlemsländers nuvarande nationella bestämmelser. I Sveriges fall handlar det om PUL, Personuppgiftslagen.

GDPR ställer också nya krav på alla företag, myndigheter och organisationer som samlar in och hanterar personuppgifter. Enkelt uttryckt kan sägas att GDPR konkretiserar regelverket kring skyddet av personlig data, och förtydligar ansvaret kring uppgifter som hanteras och lagras.
Det är viktigt att alla som lagrar, eller på annat sätt behandlar, personuppgifter sätter sig in i grunderna kring GDPR.

Vill du veta mer om vad GDPR är och handlar om så finns det djupare information på följande länkar: