Om företaget

BOXCO! skall vara tillverkningsindustrins förstahandsval vid varje konstruktionstillfälle.

Med sikte på framtiden!

Med ett genuint intresse för den nordiska industrins framtid bygger vi upp vårt företag för att kunna stimulera våra kunder till innovativa lösningar. Att med vår kunskap och våra produkter få vara en del av industrins framtida utveckling är det som sporrar oss och ingen kund är vare sig för liten eller för stor. Genom att utöka vårt produktsortiment tillsammans med våra kunder och leverantörer skapar vi en trygg framtid för den nordiska industrins utveckling.

Hos oss är alla kunder lika viktiga och BOXCO! skall arbeta långsiktigt och växa tillsammans med Er.

En del av KAMIC Group
Boxco AB är en del av affärsområde Electronics inom KAMIC Group, en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda marknadsnischer. Gruppen rymmer såväl handels- och agenturföretag som bolag med egen produktutveckling och tillverkning. Genom koncernbolagen finns KAMIC Group representerat i ett 15-tal länder i Europa, Asien och Nordamerika. För mer information, besök gärna www.kamicgroup.com.

Vår vision

Boxco skall vara tillverkningsindustrins förstahandsval vid varje konstruktionstillfälle.
Genom att kontinuerligt utbilda våra medarbetare och involvera dem i våra kort- och långsiktiga mål motiverar vi alla i vårt företag att kunna svara på frågor om våra produkter.

Vår affärsidé

Nöjd kund är vår ledstjärna i arbetet att sälja elektromekaniska produkter till Nordisk industri.
Vår resa startade 2004 i Kallhäll, i de gamla traditionsbundna fabrikslokalerna i Bolinder strand, mitt i svensk industrihistoria sedan början av 1900-talet.

Välgörenhet

Vi hedrar Svenska Sjöräddningssällskapet och alla hjältar där som genom sina volontär insatser bidrar till att vi alla är tryggare på sjön!

Det började 1909

Mycket har hänt sedan dess…

2023

KAMIC Group förvärvar samtliga aktier i Boxco AB och byter bokslutsperiod till Okt – Sep.
Boxco drivs vidare som ett självständigt bolag i KAMIC Groups affärsområde Electronics.

2021

Boxco startar upp en ATEX/Ex avdelning i oktober.

2021

Boxco bygger gym för personalen och inför sommartid från mitten av Maj till slutet av Augusti med kortare fredagar.

2017

Boxco gör om ägarförhållandena och får en ensam aktieägare.

2016

Boxco har växt ur sina lokaler och flyttar till nya större lokaler, i samma område.

2012

BoxCo fortsätter sin positiva trend och anställer en fältsäljare och ytterligare en medarbetare på lagret. Hösten 2012 presenterar vi vår nya monter och webbplats på Scanautomatic mässan i Göteborg.

2015

BoxCo ändrar logotyp och skriver nu företagsnamnet som Boxco.

2011

BoxCo installerar VISMA Business som nytt affärssystem. Vi anställer ännu en teknisk innesäljare och passerar nu 30 Mkr i omsättning.

2010

BoxCo fortsätter sin positiva trend och passerar 20 Mkr i omsättning.

2009

BoxCo lanserar sin nya webbplats i april. Marknaden avstannar nästan helt p.g.a en global ekonomisk kris.

2008

BoxCo startar ett dotterbolag i Finland, BoxCo Oy, och anställer en medarbetare som sköter försäljningen. Administration och leveranser sker från huvudlager i Sverige.

2007

BoxCo passerar 10-miljonersgränsen i omsättning och går från 3 till 5 anställda.

2006

Lagerlokalen helrenoveras för att klara den ökande tillströmningen av order.

2004

BoxCo etablerar sin verksamhet i Bolinderstrand.

1980

På 80-talet kommer dock slutet på denna epok i Sveriges och Järfällas historia. Endast konstruktions- och försäljningskontor blir kvar i Kallhäll.

1970-talet

Köper Götaverkens Ångteknik upp Maskinverken. Verksamheten flyttar till Götaverken Ångtekniks anläggningar i Göteborg.

1956

Gjuteriet lägger ned och man börjar tillverka plåt. 1966 tar ett konsortium över under ledning av Wallenbergstyrda AB ElektroSkandia som tillverkar spisar och kylskåp.

1932

Bolinders motoravdelning går samman med Munktells i Eskilstuna och får namnet Bolinder-Munktell. Här gjuts bland annat motorblocken som senare blir kända under förkortningen BM i Volvo BM (BolinderMunktell)
Den andra delen blir Bolinders Fabriks AB.

1909

Erik August Bolinder startar produktion i Kallhäll. Inriktningen är främst spisar och köttkvarnar.