icon_search_white

Guide till IP-klassificeringar för elektronikkapslingar

IP-klassningar, som står för Ingress Protection, är ett standardiserat sätt att beteckna skyddsnivån hos elektroniska kapslingar.

IP-klassningar, som står för Ingress Protection, är ett standardiserat sätt att beteckna skyddsnivån hos elektroniska kapslingar för hur väl de kan skyddas från fasta föremål, damm och vatten. Detta spelar en avgörande roll för att se till att elektronikkapslingar håller sig säkra och fungerar i olika miljöer. 

Hur tolkar jag IP-klassningarna? 

Den första siffran efter IP betecknar skyddsnivån mot fasta föremål och damm. Skalan går från 0, ingen skyddsnivå, till 6, vilket innebär att kapslingen är helt dammtät. Den andra siffran visar hur väl kapslingen står emot vatten. Denna siffra varierar från 0, inget skydd, till 9K, som indikerar skydd mot högtrycksvatten och höga temperaturer.

Hur väljer jag rätt IP-klassning?

Att förstå IP-koderna är avgörande när du ska välja rätt kapsling för din utrustning. Varje miljö och tillämpning har sina unika krav som måste matchas med rätt IP-klassning för optimalt skydd.

Några vanliga IP-klassningar

Låt oss utforska några vanliga IP-klassningar och vad de innebär för din utrustning.

IP20 och IP24: Grundläggande skyddsnivåer

IP20-klassningen indikerar en basnivå av skydd för elektriska kapslingar. Denna klassificering garanterar skydd mot intrång av större föremål, specifikt de som är större än 12,5 mm i diameter. Det skyddar även interna komponenter från oavsiktlig beröring, vilket gör den lämplig för användning i miljöer där risk för direktkontakt med elektriska komponenter är minimal. Däremot erbjuder IP20 inte något skydd mot att vatten ska tränga in, vilket begränsar dess användning till torra, inomhusmiljöer där detta inte är ett bekymmer.

IP24-klassningen utökar skyddet jämfört med IP20 genom att inkludera skydd mot vatten från alla håll. Denna ökade skyddsnivå gör kapslingar med IP24-klassning lämpliga för platser där de kan utsättas för lättare former av fukt och vatten, såsom lätt regn eller vattensprut. Detta gör dem mer mångsidiga än IP20-klassade enheter och lämpliga för visst utomhusbruk eller fuktiga inomhusmiljöer.

IP44 och IP55: Förhöjt vätske- och dammskydd

IP44-klassningen går ett steg upp i skydd mot både fasta föremål och vätskor. Kapslingar märkta med IP44 är skyddade mot intrång av små fasta föremål (större än 1 mm) samt mot vattenstänk från alla riktningar. Den vattentäta beteckningen gör IP44-klassade enheter lämpliga för områden där de kan utsättas för vattensprut, inklusive vissa utomhusmiljöer eller fuktiga inomhusmiljöer som kök och badrum.

Kapslingar med IP55-klassificering erbjuder ytterligare ett skyddslager jämfört med IP44. Denna klassificering innebär att även om kapslingen inte är helt dammtät, kommer inga skadliga mängder damm att tränga in och påverka enhetens funktion. IP55-klassade enheter tål även vatten från alla håll, vilket gör dem bra för användning i miljöer där utrustning regelbundet kan behöva rengöras med vattenslang eller utsättas för regn.

IP66, IP67 och IP68: avancerat skydd för krävande miljöer

IP66-klassade kapslingar är fullständigt skyddade mot damm och kan tåla kraftig spolning eller starka vattenstrålar. Detta gör dem särskilt lämpliga för användning i industrier eller utomhusmiljöer där kapslingarna regelbundet utsätts för dammiga förhållanden eller behöver rengöras med lättare högtryckstvätt.

IP67-klassningen tar skyddet ett steg längre genom att erbjuda fullständigt dammskydd samt vattentäthet vid tillfällig nedsänkning i vatten upp till 1 meter i 30 minuter. Denna egenskap gör IP67-klassade enheter idealiska för applikationer där kapslingar kan utsättas för tillfälliga översvämningar eller nedsänkning.

IP68 – för ytterligare krävande miljöer

IP68 representerar den näst högsta nivån av skydd i IP-klassificeringssystemet, med kapslingar som är helt dammtäta och skyddade mot kontinuerlig nedsänkning i vatten under förhållanden som specificeras av tillverkaren, vanligtvis cirka 3m. Denna klassificering är avsedd för de mest krävande miljöerna, inklusive permanent undervattensanvändning eller applikationer där enheterna ständigt utsätts för fukt och vätskor.

IP69K – för de mest krävande miljöerna

IP69K representerar den högsta nivån av skydd i IP-klassificeringssystemet, med kapslingar som är helt dammtäta och motståndskraftiga mot högtrycksvatten i höga temperaturer.

I denna test utsätts kapslingar eller förskruvningar för högtryck från alla vinklar under minst 30 sekunder per vinkel av ett vattentryck av 80-100 bar och med en vattentemperatur av +80°C

Att välja rätt IP-klassning är viktigt för att skydda din elektroniska utrustning på bästa sätt. Genom att noggrant överväga de specifika kraven i din tillämpning kan du se till att din utrustning förblir säker och funktionell, oavsett omständigheterna.