Boxco meny
BoxCo logotyp

Det började 1909

Boxco_175 BolinderMungtell

Mycket har hänt sedan dess…

1909 – Erik August Bolinder startar produktion i Kallhäll. Inriktningen är främst spisar och köttkvarnar.

1932 – Bolinders motoravdelning går samman med Munktells i Eskilstuna och får namnet Bolinder-Munktell. Den andra delen blir Bolinders Fabriks AB.

1956 – Gjuteriet lägger ned och man börjar tillverka plåt. 1966 tar ett konsortium över under ledning av Wallenbergstyrda AB ElektroSkandia som tillverkar spisar och kylskåp.

I slutet av 1970-talet köper Götaverkens Ångteknik upp Maskinverken. Verksamheten flyttar till Götaverken Ångtekniks anläggningar i Göteborg.

1980 kommer dock slutet på denna epok i Sveriges och Järfällas historia. Endast konstruktions- och försäljningskontor blir kvar i Kallhäll.

En ny era startar

2004 BoxCo etablerar sin verksamhet i Bolinderstrand.

2006 Lagerlokalen helrenoveras för att klara den ökande tillströmningen av order.

2007 BoxCo passerar 10-miljonersgränsen i omsättning och går från 3 till 5 anställda.

2008 BoxCo startar ett dotterbolag i Finland, BoxCo Oy, och anställer en medarbetare som sköter försäljningen. Administration och leveranser sker från huvudlager i Sverige.

2009 BoxCo lanserar sin nya webbplats i april. Marknaden avstannar nästan helt p.g.a en global ekonomisk kris.

2010 BoxCo fortsätter sin positiva trend och passerar 20 Mkr i omsättning.

2011 BoxCo installerar VISMA Business som nytt affärssystem. Vi anställer ännu en teknisk innesäljare och passerar nu 30 Mkr i omsättning.

2012 BoxCo fortsätter sin positiva trend och anställer en fältsäljare och ytterligare en medarbetare på lagret. Hösten 2012 presenterar vi vår nya monter och webbplats på Scanautomatic mässan i Göteborg.

2015 BoxCo ändrar logotyp och skriver nu företagsnamnet som Boxco.

2016 Boxco har växt ur sina lokaler och flyttar till nya större lokaler, i samma område.

2017 Boxco gör om ägarförhållandena och får en ensam aktieägare.

2021 Boxco bygger gym för personalen och inför sommartid från mitten av Maj till slutet av Augusti med kortare fredagar.

2021 Boxco startar upp en ATEX/Ex avdelning i oktober.

2023 KAMIC Group förvärvar samtliga aktier i Boxco AB. Boxco drivs vidare som ett självständigt bolag i KAMIC Groups affärsområde Electronics under ledning av Stefan Bengtsson med Olle Edvinsson kvar som VD i samma traditionsbundna lokaler som vi startade i 2004 i Bolinderstrand i Kallhäll.