Boxco meny
BoxCo logotyp

Miljöpolicy

BOXCOlogo2015RGBhogupplost

Miljöpolicy

 

BOXCO AB distribuerar, lagerhåller, köper/säljer produkter inom produktkategori elektromekaniska komponenter.

BOXCO AB ska i sin verksamhet verka för att förebygga förorening och medverka inom ramen för ett kretsloppssamhälle.

Vi ska arbeta efter de statliga och kommunala miljölager och regler som finns, samt även tillmötesgå internationella miljöavtal.

Vi ska vid varje tillfälle välja de mest miljövänliga alternativen när det gäller inköp av varor och tjänster.

Vi ska arbeta aktivt för att öka insamling och återvinning av våra använda produkter och förbrukningsartiklar.

Vi arbetar med ständiga förbättringar.

Olle Edvinsson, VD                                                                  2015-06-12